Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11871
Title: Біологічна цінність зеленої маси буряків
Authors: Сімахіна, Галина Олександрівна
Стеценко, Наталія Олександрівна
Keywords: зелена маса
буряк
біологічна цінність
білковий склад
green mass
beet
biological value
protein composition
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2013
Citation: Сімахіна, Г. О. Біологічна цінність зеленої маси буряків / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко // Природничі та медичні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2013 р. – К.: Центр Науково-Практичних Студій, 2013. – C. 6-11.
Abstract: Білки надземної частини усіх досліджених видів буряків відзначаються високою біологічною цінністю, зумовленою переважним вмістом водо- та солерозчинної фракції, які характеризуються найкращою збалансованість за амінокислотним складом та перетравлюються в організмі людини протеолітичними ферментами з мінімальними витратами енергії. Proteins aerial parts of all studied species beets are characterized by high biological value derived from a predominant content of water- and salt- soluble fraction, characterized by the best balance for amino acid composition and digested in the human proteolytic enzymes with minimal power consumption.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11871
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.