Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12163
Title: Підвищення стабільності роботи ЦАП в системах автоматизації
Authors: Сидорченко, Є. В.
Гончаренко, Борис Миколайович
Іващук, Вячеслав Віталійович
Keywords: цифро-аналоговий перетворювач
система автоматизації
струмовий вихід
сигнал напруги
нелінійний режим
нестабільність
digital-to-analog converter
system automation
current output
the signal voltage
linear regime
instability
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2003
Citation: Є. В. Сидорченко, Підвищення стабільності роботи ЦАП в системах автоматизації / Є. В. Сидорченко, Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук // Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості : 69-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 2003 р., м Київ – Київ: НУХТ, 2003 – С. 13.
Abstract: При застосуванні ЦАП в схемах, де складаються струми при перетворюванні цифрового сигналу в аналоговий сигнал напруги, часто виникають додаткові похибки, що пов’язано з нестабільністю роботи перетворювача. Розроблене схемне рішення дає можливість уникнути режимів нестабільності при отриманні сигналу напруги та забезпечити належну швидкодію ЦАП. In the application of the DAC in schemes where the currents are sumed when converting the digital signal into an analog voltage signal, there are often additional errors due to the instability of the converter. Designed circuit design, avoids instability modes when receiving the voltage signal to ensure proper speed of the DAC.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12163
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.