Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12189
Title: Змішувально-бродильно-формувальний агрегат (Патент на корисну модель № 68251)
Authors: Теличкун, Володимир Іванович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Десик, Микола Григорович
Кравченко, Олександр Іванович
Keywords: шнек
інтенсифікація процесу
матриця
матрица
интенсификация процесса
screw
intensification of the process
matrix
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Патент 68251 UA, МПК A21C 1/08 (2006.01) A21C 13/00 (2006.01) Змішувально-бродильно-формувальний агрегат / Теличкун Ю. С., Теличкун В. І., Десик М. Г., Кравченко О. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201108495 ; заявл. 06.07.2011 ; опубл. 26.03.2012, Бюл. № 26, 2012 р.
Abstract: На основі досліджень процесу замішування та екструдування газонаповненого тіста нами запропонована конструкція змішувально-бродильно-формувального агрегату, який дозволяє сумістити процеси безперервного інтенсивного замішування тіста, бродіння та формування розрихлених тістових заготовок безпосередньо на під хлібопекарської печі.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12189
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koismbfa.pdf159.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.