Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12205
Title: Бродильно-формувальний агрегат для тороподібних тістових заготовок (Патент на корисну модель № 63879)
Authors: Теличкун, Володимир Іванович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Десик, Микола Григорович
Кравченко, Олександр Іванович
Keywords: агрегат
бублики
потоково-механізована лінія
unit
doughnuts
streaming-мechanical line
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2011
Citation: Патент 63879 UA, МПК A21C 11/08 (2006.01) A21C 13/00 (2006.01) Бродильно-формувальний агрегат для тороподібних тістових заготовок / Теличкун В. І., Теличкун Ю. С., Десик М. Г., Кравченко О. І., Заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201103101; заявл. 16.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20, 2011 р.
Abstract: В результаті виконання науково-дослідної роботи нами створена потоково-механізована лінія для виробництва бубличних виробів, яка дає можливість виключити використання ручної праці, підвищити ефективність використання виробничих площ та рентабельність виробництва.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12205
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koibfab.pdf163.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.