Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12490
Title: Англійська мова для технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості
Authors: Смірнова, Єлизавета Сергіївна
Юрчук, Людмила Володимирівна
Keywords: understanding of original popular-science texts
food industry
foreign language communicative competence
translation skills development
розуміння оригінальних науково-популярних текстів
харчова промисловість
англійська мовою професійного спрямування
іншомовної комунікативної компетенції
розвиток навичок перекладу
кафедра іноземних мов професійного спрямування
Issue Date: 2013
Citation: Смірнова, Є. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості: навчальний посібник / Є. Смірнова, Л. Юрчук. – Київ : Ліра, 2013. – 232 с.
Abstract: Навчальний посібник спрямований на оволодіння англійською мовою професійного спрямування студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням, а також на розвиток навичок перекладу та розуміння оригінальних науково-популярних текстів з професійної тематики. Додатковий текстовий матеріал містить окрім традиційних тем тексти, що відображають новітні тенденції у розвитку харчової промисловості. З метою більш ефективного систематичного засвоєння фахової англомовної лексики в посібнику подано короткий термінологічний словник. Комунікативно спрямовані вправи розділів посібника побудовані на автентичних матеріалах, що в цілому сприятиме ефективному оволодінню професійно зорієнтованою англійською мовою і формуванню навичок самостійної роботи студентів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12490
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English language.pdf928.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.