Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12609
Title: Спосіб виробництва морозива ацидофільного з підвищеною біологічною цінністю (Патент України на корисну модель № 27650)
Authors: Хомічак, Любомир Михайлович
Поліщук, Галина Євгеніївна
Калініна, Галина Петрівна
Антонюк, Марія Миколаївна
Згурський, Андрій Володимирович
Keywords: морозиво ацидофільне
ice cream acidophilus
ацидофільна паличка
acidophilus bacillus
біологічна цінність
biological value
кафедра біотехнології і мікробіології
кафедра технології цукру і підготовки води
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу
Issue Date: 2007
Citation: Патент 27650 UA, МПК А23G 9/04 (2006) Спосіб виробництва морозива ацидофільного з підвищеною біологічною цінністю / Хомічак Л. М., Поліщук Г. Є., Калініна Г. П., Антонюк М. М., Згурський А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 200707139 ; заявл. 25.06.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18
Abstract: В основу корисної моделі покладено удосконалення способу виробництва морозива ацидофільного, а також можливість його виробництва як продукту, що має підвищену біологічну цінність. Спосіб виробництва морозива ацидофільного з підвищеною біологічною цінністю, що включає приготування суміші, її фільтрацію, пастеризацію, охолодження, заквашування закваскою ацидофільної палички у кількості 5 %, сквашування 3-5 год., охолодження, фризерування, фасування, загартування, пакування та зберігання морозива протягом 6...8 місяців при температурі 18±2 °С, який відрізняється тим, що кількість закваски ацидофільної палички становить 2...8 %, тривалість сквашування становить 10... 16 ‒ 1...2 год та кількість активних одиниць ацидофільної палички в морозиві повинна бути не менше 3•105 протягом зберігання морозива. The basis of the utility model laid improvement method of production of ice cream acidophilic, and the ability to produce it as a product that has a high biological value. The method of manufacturing ice cream acidophilic with high biological value, which includes the preparation of mixtures of filtration, pasteurization, refrigeration, leaven acidophilic bacillus in the amount of 5 %, 3-5 h of fermentation, сooling, milling, packaging, training, packaging and storage of ice cream for 6 ... 8 months at 18 ± 2 ° C, wherein the amount of leavening acidophilic bacillus is 2 ... 8% duration of fermentation is 10...16‒1...2 hours and the number of active units acidophilic bacillus in ice cream must be at least 3•105 for storing ice cream.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12609
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The method of manyfakturing.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.