Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12830
Title: Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 35096 A)
Authors: Ковальчук, Володимир Петрович
Олійник, Світлана Іванівна
Кравчук, Зоя Дмитрівна
Резвіна, Лариса Миколаївна
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Keywords: водно-спиртовий розчин
фільтрація
вугілля
очистка
aqueous-alcoholic solution
filtration
carbon
purification
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2001
Citation: Патент № 35096 A, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 99084578; заявл. 10.08.1999; опубл. 15.03.2001, бюл. № 2, 2001
Abstract: Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину, що передбачає обробку сорбентом-активованим вугіллям і фільтрацію через пісочний матеріал, який відрізняється тим, що як сорбент використовують активоване вугілля Фільтросорб з загальним питомим об'ємом пор 0,5-1,2 см3/г і дисперсністю робочої фракції 0,8-1,0 мм при цьому об'ємна витрата висококонцентрованого водно-спиртового розчину з об'ємною часткою спирту більше або менше 80% становить 20-70 дал/год і 80-120 дал/год відповідно. Технічний результат від реалізації винаходу полягає в суттєвому зниженні шкідливих домішок за рахунок підсилених сорбційних процесів та зменшеної каталітичної активності сорбенту. Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution, which method provides purification with activated carbon and filtration through sand material, at that purification of solution is performed with activated carbon Filtrasorb with total specific volume of pores of 0,5 – 1,2 cm3/g and dispersity of working fraction of 0,8 – 1,0 mm at volume consumption of 20 - 80 dal/hour and 80 - 120 dal/hour of highly concentrated aqueous-alcoholic solution with volume part of alcohol more or less 80 % respectively. The technical result of the method of reduction of harmful impurities due to the strengthening of sorption and catalytic reduction processes inherent activated carbon.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12830
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35096.pdf165 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.