DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12830

Название: Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 35096 A)
Другие названия: Способ очистки высококонцентрованного водно-спиртового раствора (Патент на изобретение № 35096 A)
Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution (Patent № 35096 A)
Авторы: Ковальчук, Володимир Петрович
Ковальчук, Владимир Петрович
Kovalchuk, Vladimir
Олійник, Світлана Іванівна
Олийнык, Светлана Ивановна
Oliynyk, Svitlana
Кравчук, Зоя Дмитрівна
Кравчук, Зоя Дмитриевна
Kravchuk, Zoya
Резвіна, Лариса Миколаївна
Резвина, Лариса Николаевна
Rezvina, Larisa
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Опанасюк, Татьяна Ивановна
Opanacuk, Tatiana
Ключевые слова: водно-спиртовий розчин
фільтрація
вугілля
очистка
водно-спиртовый раствор
фильтрация
уголь
очистка
aqueous-alcoholic solution
filtration
carbon
purification
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2001
Библиографическое описание: Патент № 35096 A, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 99084578; заявл. 10.08.1999; опубл. 15.03.2001, бюл. № 2, 2001
Краткий осмотр (реферат): Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину, що передбачає обробку сорбентом-активованим вугіллям і фільтрацію через пісочний матеріал, який відрізняється тим, що як сорбент використовують активоване вугілля Фільтросорб з загальним питомим об'ємом пор 0,5-1,2 см3/г і дисперсністю робочої фракції 0,8-1,0 мм при цьому об'ємна витрата висококонцентрованого водно-спиртового розчину з об'ємною часткою спирту більше або менше 80% становить 20-70 дал/год і 80-120 дал/год відповідно. Технічний результат від реалізації винаходу полягає в суттєвому зниженні шкідливих домішок за рахунок підсилених сорбційних процесів та зменшеної каталітичної активності сорбенту. Способ очистки высококонцентрированного водно-спиртового раствора, который предусматривает очистку активированным углем и фильтрацию через песочный материал, причем очистку раствора проводят активированным углем Фильтрасорб с общим удельным объемом пор 0,5 - 1,2 см3/г и дисперсностью рабочей фракции 0,8 – 1,0 мм при объемном расходе 20 - 70 дал/час и 80 - 120 дал/час высококонцентрированного водно-спиртового раствора с объемной долей спирта больше и меньше 80 % соответственно. Технический результат способа - снижение вредных примесей за счет усиления сорбционных и уменьшения каталитических процессов, свойственных активированному углю. Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution, which method provides purification with activated carbon and filtration through sand material, at that purification of solution is performed with activated carbon Filtrasorb with total specific volume of pores of 0,5 – 1,2 cm3/g and dispersity of working fraction of 0,8 – 1,0 mm at volume consumption of 20 - 80 dal/hour and 80 - 120 dal/hour of highly concentrated aqueous-alcoholic solution with volume part of alcohol more or less 80 % respectively. The technical result of the method of reduction of harmful impurities due to the strengthening of sorption and catalytic reduction processes inherent activated carbon.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12830
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
35096.pdf165 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback