Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12832
Title: Спосіб очистки водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 35010 A)
Authors: Ковальчук, Володимир Петрович
Янчевський, Віктор Казімірович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Олійник, Світлана Іванівна
Кравчук, Зоя Дмитрівна
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Резвіна, Лариса Миколаївна
Keywords: водно-спиртовий розчин
фільтрація
сорбент
меланін
активність
витрата
aqueous-alcoholic solution
filtration
sorbent
melanin
activity
flow rate
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2001
Citation: Патент № 35010 A, МПК C12H 1/04 (2006.01) C12H 1/052 (2006.01) C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очистки водно-спиртового розчину / Ковальчук В. П., Янчевський В. К.; Олійнічук С. Т., Олійник С. .; Кравчук З. Д., Опанасюк Т. І., Резвіна Л. М., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 99074378; заявл. 29.07.1999; опубл. 15.03.2001, бюл. № 2, 2001
Abstract: Винахід відноситься до харчової промисловості. Спосіб передбачає очистку сорбентом і фільтрацію через пісочний матеріал. Як сорбент використовують меланін WS 121 з показником адсорбційної активності 40-80% до маси сорбента, концентрацією парамагнітних центрів g фактор =2,0030-2,0035, при цьому об'ємна витрата водно-спиртового розчину міцністю більше або менше 80% становить 10-40 дал/год і 30-80 дал/год відповідно. The invention relates to food industry. Method provides purification with sorbent and filtration through sand material. As sorbent melanin WS 121 is used with index of adsorption activity of 40-80 % to mass of sorbent, concentration of paramagnetic centers g factor =2.0030-2.0035, at that volume consumption of aqueous-alcoholic solution with strength more or less 80 % is 10-40 dal/hour and 30-80 dal/hour respectively .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12832
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35010.pdf159.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.