Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12833
Title: Спосіб приготування розчину водно-етанольного типового (Патент на винахід № 30678)
Authors: Ковальчук, Володимир Петрович
Кравчук, Зоя Дмитрівна
Олійник, Світлана Іванівна
Гладких, Володимир Георгійович
Резвіна, Лариса Миколаївна
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Keywords: водно-спиртовий розчин
спирт
альдегіди
метанол
сивушне масло
фракціонування
aqueous-alcoholic solution
alcohol
aldehydes
methanol
fusel oil
separation
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2002
Citation: Патент № 30678, МПК G01N 31/00, C07C 29/74 Спосіб приготування розчину водно-етанольного типового / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Олійник С. І., Гладких В. Г., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 98041887; заявл. 14.04.1998; опубл. 15.03.2002, бюл. № 3, 2002
Abstract: Винахід відноситься до харчової промисловості, зокрема до лікеро-горілчаної галузі. Спосіб передбачає очистку спирту етилового та змішування його з водою дистильованою і реактивами. Спирт етиловий очищають до вмісту домішок, в перерахунку на безводний спирт: альдегідів 0,1-1,0 мг/дм3, сивушного масла 0,1-2,0 мг/дм3, метилового спирту 0,001-0,01 об.%. Спирт етиловий очищають від сивушного масла хімічним способом при дії порошку алюмінію і їдкого калію кількістю по 8-10 г/дм3 кожного протягом 50-80 хвилин при температурі 70-90°С з подальшим фракціонуванням спирту. Далі спирт етиловий очищають від альдегідів та метилового спирту хімічним способом при дії оцтовокислого свинцю кількістю 2,5-3 г/дм3 і їдкого калію кількістю 4-5 г/дм3 протягом 10-12 годин при температурі 15-25°С з подальшим фракціонуванням спирту. Технічним результатом винаходу є зниження до оптимальної допустимих концентрацій шкідливих домішок в вихідному спирті. This invention relates to the food industry, specifically to the liqueur-vodka production. The proposed method involves rectifying ethyl alcohol and mixing it with distilled water and reagents. The ethyl alcohol is rectified in order to achieve the following impurity contents (calculated relative to anhydrous alcohol): aldehydes – 0,1-1,0 mg/dm3, fusel oil – 0,1-2,0 mg/dm3, and methyl alcohol – 0,001-0,01 % by volume. The rectification is accomplished by using a chemical method, in the presence of aluminium powder and caustic potash in an amount of 8-10 g/dm3 of each component, at a temperature of 70-90 °C, for 50-80 minutes, with the subsequent separation of alcohol into fractions. Then the ethyl alcohol is additionally rectified for removing aldehydes and methyl alcohol, by using a chemical method in the presence of acetoacidic lead in an amount of 2,5-3,0 g/dm3 and caustic potash in an amount of 4-5 g/dm3, at a temperature of 15-25 °C, for 10-12 hours, with the subsequent separation of alcohol into fractions. This method provides reducing the impurity concentration to the optimal acceptable level.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12833
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30678.pdf67.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.