DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12834

Название: Спосіб очистки високо-концентрованого водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 24780 А)
Другие названия: Способ очистки высококонцентрованного водно-спиртового раствора (Патент на изобретение № 24780 А)
Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution (Patent № 24780 А)
Авторы: Ковальчук, Володимир Петрович
Ковальчук, Владимир Петрович
Kovalchuk, Vladimir
Кравчук, Зоя Дмитрівна
Кравчук, Зоя Дмитриевна
Kravchuk, Zoya
Олійник, Світлана Іванівна
Олийнык, Светлана Ивановна
Oliynyk, Svitlana
Гладких, Володимир Георгійович
Гладких, Владимир Георгиевич
Hladkykh, Volodymyr
Резвіна, Лариса Миколаївна
Резвина, Лариса Николаевна
Rezvina, Larisa
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Опанасюк, Татьяна Ивановна
Opanacuk, Tatiana
Ключевые слова: водно-спиртовий розчин
фільтрація
вугілля
очистка
водно-спиртовый раствор
фильтрация
уголь
очистка
aqueous-alcoholic solution
filtration
carbon
purification
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 1998
Библиографическое описание: Патент № 24780, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очистки високо-концентрованого водно-спиртового розчину / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Гладких В. Г., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 97073986; заявл. 28.07.1997; опубл. 06.10.1998, бюл. № 0, 1998
Краткий осмотр (реферат): Спосіб очистки висококонцентрованого водно-спиртового розчину, що передбачає очистку активованим вугіллям і фільтрацію через пісочний матеріал, який відрізняється тим, що очистку розчину проводять кісточковим активованим вугіллям з загальним питомим об'ємом пор 0,3-1,5 см3/г і дисперсністю робочої фракції 0,5-5 мм при об'ємній витраті 30-60 дал/год і 80-100 дал/год висококонцентрованого водно-спиртового розчину з об'ємною часткою спирту більше і менше 80% відповідно. Технічний результат, який виникає від реалізації способу, виявляється в зниженні шкідливих домішок за рахунок підсилення сорбційних та зменшення каталітичних процесів, які властиві кісточковому активованому вугіллю. Способ очистки высококонцентрированного водно-спиртового раствора, который предусматривает очистку активированным углем и фильтрацию через песочный материал, причем очистку раствора проводят косточковым активированным углем с общим удельным объемом пор 0,3 - 1,5 см3/г и дисперсностью рабочей фракции 0,5 - 5 мм при объемном расходе 30 - 60 дал/час и 80 - 100 дал/час высококонцентрированного водно-спиртового раствора с объемной долей спирта больше и меньше 80 % соответственно. Технический результат способа - снижение вредных примесей за счет усиления сорбционных и уменьшения каталитических процессов, свойственных косточковому активированному углю. Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution, which method provides purification with activated carbon and filtration through sand material, at that purification of solution is performed with stone activated carbon with total specific volume of pores of 0,3 – 1,5 cm3/g and dispersity of working fraction of 0,5 - 5 mm at volume consumption of 30 - 60 dal/hour and 80 - 100 dal/hour of highly concentrated aqueous-alcoholic solution with volume part of alcohol more or less 80 % respectively. The technical result of the method of reduction of harmful impurities due to the strengthening of sorption and catalytic reduction processes inherent stone activated carbon.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12834
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
24780.pdf160,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback