DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12842

Название: Спосіб приготування горілок і горілок особливих (Патент на винахід № 70186 А)
Другие названия: Способ приготовления водок и водок особых (Патент на изобретение № 70186 А)
Method for production of vodka and special vodka (Patent № 70186 А)
Авторы: Ковальчук, Володимир Петрович
Ковальчук, Владимир Петрович
Kovalchuk, Vladimir
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Олийничук, Сергей Тимофеевич
Oliynichuk, Sergei
Друян, Михайло Якович
Друян, Михаил Яковлевич
Druian, Mykhailo
Левчук, Ігор Михайлович
Левчук, Игорь Михайлович
Levchuk, Ihor
Міхненко, Євгеній Олександрович
Михненко, Евгений Александрович
Mikhnenko, Eugene
Олійник, Світлана Іванівна
Олийнык, Светлана Ивановна
Oliynyk, Svitlana
Мозовенко, Оксана Юріївна
Мозовенко, Оксана Юрьевна
Mozovenko, Oksana
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Опанасюк, Татьяна Ивановна
Opanacuk, Tatiana
Резвіна, Лариса Миколаївна
Резвина, Лариса Николаевна
Rezvina, Larisa
Олійнічук, Оксана Володимирівна
Олийничук, Оксана Владимировна
Oliinyk, Svitlana
Горбатюк, Валерій Васильович
Горбатюк, Валерий Васильевич
Gorbatyuk, Valeriy
Ключевые слова: горілка
вода
фільтрація
вугілля
очистка
кондиціювання
водка
фильтрация
уголь
очистка
кондиционированиe
vodka
water
filtration
carbon
purification
conditioning
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2004
Библиографическое описание: Патент № 70186 А, МПК C12G 3/04 (2006.01) Спосіб приготування горілок і горілок особливих / Ковальчук В. П., Олійнічук С. Т., Друян М. Я., Левчук І. М., Василицька С. М., Міхненко Є. О., Олійник С. І., Мозовенко О. Ю., Олійнічук О. В., Опанасюк Т. І., Резвіна Л. М., Горбатюк В. В., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 20031212831; заявл. 29.12.2003; опубл. 15.09.2004, бюл. № 9, 2004
Краткий осмотр (реферат): Спосіб приготування горілок і горілок особливих включає фільтрування води через активне вугілля, її пом'якшення, одержання сортівки шляхом змішування води зі спиртом етиловим ректифікованим, фільтрування і очищення сортівки на вугільно-очисній батареї пропусканням послідовно через кварцовий пісок, активне вугілля БАУ-А і кварцовий пісок та внесення рецептурних інгредієнтів, витримування, контрольне фільтрування і розлив. Сортівки після вугільно-очисної батареї додатково очищають через систему фільтрувальних елементів або в один прийом безпосередньо через систему фільтрувальних елементів з гранульованим активним вугіллям зі шкаралупи кокосового горіха, імпрегнованим сріблом. Воду після пом'якшення демінералізують і кондиціюють. Способ приготовления водок и водок особых включает фильтрование воды через активный уголь, ее умягчение, получение сортировки путем смешивания воды со спиртом этиловым ректификованным, фильтрацию и очистку сортировки на угольно-очистной батарее пропусканием последовательно через кварцевый песок, активный уголь БАУ-А и кварцевый песок и внесение рецептурных ингредиентов, выдерживание, контрольное фильтрование и розлив. Сортировку после угольно-очистной батареи дополнительно очищают через систему фильтровальных элементов или в один прием непосредственно через систему фильтровальных элементов с гранулированным активным углем из скорлупы кокосового ореха, импрегнированным серебром. Воду после умягчения деминерализуют и кондиционируют. A method for the preparation of vodkas and special vodkas involves filtering water through active carbon, softening thereof, obtaining grade by mixing water with ethyl rectified alcohol, filtering, purifying grade with carbon-purifying battery by passing consecutively through quartz sand, active carbon BAY-A and quartz sand and incorporation of formula ingredients, ageing, control filtering and bottling. After carbon-purifying battery grades are additionally purified through the system of filtering elements or at once directly through the system of filtering elements with granulated active carbon of coconut shell, impregnated with silver. After softening water is demineralized and conditioned.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12842
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
70186.pdf47,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback