Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13024
Title: Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості
Authors: Мостенська, Тетяна Леонідівна
Бойко, Ірина Анатоліївна
Болотіна, Ірина Миколаївна
Драган, Олена Іванівна
Євсєєва, Ірина Василівна
Ємцев, Віктор Іванович
Межинська-Бруй, Олена Юріївна
Новак, Валентина Олексіївна
Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
Полінчик-Ярова, Тетяна Володимирівна
Сіднєва, Жанна Костянтинівна
Стахурська, Світлана Антонівна
Сичевський, Микола Петрович
Скопенко, Наталія Степанівна
Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
Ткаченко, Ольга Миколаївна
Федулова, Ірина Валентинівна
Цимбалюк, Людмила Георгіївна
Шекмар, Надія Андріївна
Шматкова, Галина Карпівна
Яцунь, Олександр Михайлович
Keywords: виробничий процес
промислове підприємство
організація виробництва
харчова промисловість
production process
production enterprise
organization of production
food industry
кафедра економіки праці та менеджменту
кафедра маркетингу
кафедра економіки і права
Issue Date: 2012
Citation: Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : Підручник / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко, І. М. Болотіна та інші. — К. : Кондор, 2012. - 492 с.
Abstract: Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Харчова технологія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємництво». В ньому викладено теоретичні , практичні, організаційні основи та система забезпечення організації виробництва із врахуванням галузевої специфіки діяльності підприємств харчової промисловості України. The textbook is written in accordance with a training programme on the subject «Organization of production at enterprises of food industry», provided by the branch standard of higher education of Ukraine for training of bachelors in the field of knowledge «Food technology and engineering» and in accordance with the curriculum for the subject «Organization of production at enterprises of food industry», provided by the branch standard of higher education of Ukraine for training of bachelors in the field of knowledge «Economy and entrepreneurship». It describes the theoretical, practical and organizational principles and system of providing of organization of production, taking into account industry specifics of activity of the enterprises of food industry of Ukraine.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13024
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organization.pdf635.96 kBAdobe PDFView/Open
20.pdf467.17 kBAdobe PDFView/Open
grf.pdf138.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.