Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13201
Title: Віброекстрактор (Патент на корисну модель № 70324)
Authors: Зав'ялов, Володимир Леонідович
Бодров, Віктор Семенович
Попова, Наталія Вікторівна
Мисюра, Тарас Григорович
Варганова, Інна Валеріївна
Мілютін, Олександр Іванович
Keywords: віброекстрактор
корпус
сопло
vіbro extractor
housing
nozzle
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Патент 70324 UA, МПК B01D 11/2 (2006.01) Віброекстрактор / Зав'ялов В. Л., Бодров В. С., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Варганова І. В.,; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201112899 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл.№ 11, 2012 р.
Abstract: Віброекстрактор містить циліндричний корпус з кришкою та віброприводом, штуцери введення екстрагента і виведення екстракту та проникний для екстрагента контейнер — основний робочий вузол екстрактора. Контейнер виконано гнучким у вигляді суцільної проникної для екстрагента поверхні, закріпленої на верхньому та нижньому фланцях, та із вібруючим штоком, з'єднаним з верхнім фланцем. Технічний результат полягає в тому, що за рахунок використання вібросистеми з контейнером, який має проникну для екстрагента поверхню, що забезпечує двобічне фільтрування суспензії в робочому об'ємі апарата, створюються турбулентні потоки. Vibroekstraktor includes a cylindrical housing with a lid and Vibration , socket input and output extractant and extract permeable extractant container - main working hub extractor. The container is made flexible as a solid extractant permeable surface attached to the upper and lower flanges , and a vibrating rod connected to the upper flange. The technical result is that by using vibrosystemy with a container that has a permeable surface extractant , which provides bilateral filtering suspensions in working volume of the machine , creating turbulence .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13201
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70324.pdf945.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.