Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13383
Title: Спосіб регенерації етанолу з спирто-водної суспензії, отриманої при виробництві пектину (Патент на винахід № 32502)
Authors: Мельник, Людмила Миколаївна
Немирович, Петро Михайлович
Марценюк, Олександр Степанович
Малежик, Іван Федорович
Сергеєв, Анатолій Дмитрович
Keywords: бражна і спиртова колони
лютерна вода
спиртоводна суспензія
відстоювання
дефлегмація
конденсація
bragnaya and alcohol column
lyuternaya water
alcohol aqueous suspension
sedimentation
deflegmatsіya
kondensatsіya
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2000
Citation: Патент 32502 UA, МПК С12F 1/00 Спосіб регенерації етанолу з спирто-водної суспензії, одержаної у виробництві пектину / Мельник Л. М., Немирович П. М., Марценюк О. С.,. Малежик І. Ф, Сергєєв А. Д. ; заявник Український державний університет харчових технологій. – заявл. 06.06.89 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. №7.
Abstract: Винахід відноситься до харчової промисловості і стосується способів регенерації етанолу з спирто-водної суспензії, що утворюється при виробництві пектину. Спосіб передбачає підігрів спирто-водної суспензії, розділення її відстоюванням на освітлену фазу і згущену суспензію в плині часу, необхідного для досягнення їх об’емного співвідношення від 3:1 до 4:1 , обробку згущеної суспензії в бражної колоні , а освітленої фази - в спиртовій колоні з подальшою дефлегмацією , конденсацією і охолодженням готового продукту . Теплоту , що виділяється при конденсації пари спиртової колони, використовують для підігріву освітленої фази.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13383
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32502.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.