Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13462
Title: Спосіб регенерації етанолу (патент на винахід № 32500)
Authors: Марценюк, Олександр Степанович
Малежик, Іван Федорович
Мельник, Людмила Миколаївна
Сергеєв, Анатолій Дмитрович
Немирович, Петро Михайлович
Keywords: спиртоводна суміш
ректифікаційна колона
гріюча пара
проміжні і головні домішки
alcohol water mixture
distillation column
heating steam
intermediate and major impurities
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2000
Citation: Патент 32500 UA, МПК С12F 1/06, C08B 37/06. Спосіб регенерації етанолу/ Марценюк О. С., Малежик І. Ф., Мельник Л. М., Сергєєв А. Д., Немирович П. М. ; заявник Український державний університет харчових технологій. - заявл. 21.07.88 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. №7.
Abstract: Винахід відноситься до харчової промисловості.Спосіб передбачає підігрів спирто водної суміші, що утворюється при виробництві пектину, її подачу в однакових кількостях у дві однакові ректифікаційні колони, одна з яких вакуумується. При цьому, флегму із першої колони використовують для орошення обох колон. Залишок незконденсованої пари із першої колони подають у верхню частину другої колони, а гріючу пару для другої колони отримують за рахунок теплоти конденсації спирто водної пари першої колони. Із другої колони здійснюють також додатковий відбір проміжних і головних домішок в кількості 1,5...3%.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13462
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32500.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.