Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13932
Title: Найкращі доступні технології енергоекономічного менеджменту – методологічна база підвищення енергоефективності та екологічної безпеки цукрового виробництва
Authors: Василенко, Тетяна Петрівна
Сіднєва, Жанна Костянтинівна
Keywords: енергоекономічний аналіз
цукрова промисловість
енергоефективність
фактори
оптимізація
energyeconomic analysis
sugar industry
energy efficiency
factors
optimization
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2014
Citation: Василенко, Т. П. Найкращі доступні технології енергоекономічного менеджменту – методологічна база підвищення енергоефективності та екологічної безпеки цукрового виробництва/ Т. П. Василенко, Ж. К. Сіднєва // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 80 юбілейн. міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 10 - 11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ. – 2014. - Ч. 3. - С. 64-66.
Abstract: Енергоекономічний аналіз передбачає комплексне врахування структурних та енерготехнологічних факторів енергоефективності підприємств цукрової галузі. Багатофакторний енергоекономічний підхід, в основу якого покладені методи оптимізації на основі системного аналізу, дозволить розв’язувати задачі підвищення енергоефективності окремих цукрових заводів. Energyeconomic analysis – complex account of structural and energytechnological factors energy efficiency of sugar industry. Complex multivariable energyeconomic approach, being based on the methods of optimization with the use of analysis of the systems, will allow to decide the task of increase of energy efficiency of concrete sugar-plants.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13932
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 04 07 Vasylenko MNK.pdf311.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.