Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13948
Title: Спосіб виробництва цукру та біоетанолу (Патент на корисну модель № 86054)
Authors: Іванов, Сергій Віталійович
Сичевський, Микола Петрович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Ярчук, Микола Миколайович
Калініченко, Микола Федорович
Сосницький, Віталій Володимирович
Лукашевич, Євген Анатолійович
Хомічак, Любомир Михайлович
Шиян, Петро Леонідович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Keywords: дифузійний сік
меляса
утфель
зелена патока
кристалізація
кафедра технології цукру і підготовки води
diffusion juice
molasses
massecuite
green syrup
crystallization
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2013
Citation: Патент на корисну модель 86054 Україна, МПК (2013.01) C 10L 1/00, С 13В 99/00 Спосіб виробництва цукру та біоетанолу / Іванов С. В., Сичевський М. П., Олійнічук С. Т., Ярчук М. М., Калініченко М. Ф., Сосницький В. В., Лукашевич Є. А., Хомічак Л. М., Шиян П. Л., Рудаков В. К. ; власник Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Інтермаш . - № u201307770 ; заявл. 19.06.2013 ; опубл. 10.12.13, Бюл. № 23.
Abstract: Корисна модель відноситься до переробної промисловості, а саме до бурякоцукрового та спиртового виробництва і може бути використана при виробництві цукру та альтернативного виду палива – біоетанолу та інших паливних оксигенатів. Спосіб дозволяє зменшити експлуатаційні та енергетичні витрати в процесі комплексної переробки цукрового буряку в цукор та біоетанол. An useful model behaves to the processing industry, namely, the beet-sugar and alcohol production and can be used in the production of sugar and alternative fuel - ethanol and other fuel oxygenates. The method allows to reduce operating and energy costs in the process of complex processing sugar beet into sugar and bioethanol.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13948
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent.pdf844.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.