Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14008
Title: Визначення мінімально можливих енергетичних та ентропійних характеристик теплотехнологічних процесів бурякоцукрового виробництва
Authors: Самійленко, Сергій Миколайович
Василенко, Сергій Михайлович
Мельник, Зіновій Петрович
Keywords: термодинамічний аналіз
ентропійні характеристики
коефіцієнти енергетичної ефективності
thermodynamic analysis
entropy characteristics
energy efficiency ratio
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2014
Citation: Самійленко, С. М. Визначення мінімально можливих енергетичних та ентропійних характеристик теплотехнологічних процесів бурякоцукрового виробництва / С. М. Самійленко, С. М. Василенко, З. П. Мельник // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матер. 80-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки України, НУХТ. - Київ, : НУХТ, 2014. – Ч. 2. - С. 327-328.
Abstract: Запропоновано методику аналізу ефективності використання первинних енергоресурсів в цукровому виробництві, що базується на використанні, як бази порівняння, розробленої ідеалізованої схеми теплотехнологічного комплексу. Методика дозволяє кількісно оцінювати рівень досконалості існуючих та пропонованих теплових схем, а також вплив на їх досконалість як окремих, так і комплексних заходів з підвищення енергетичної ефективності. A method of analysis of primary energy use efficiency in sugar production, based on the use, as a basis for comparison, developed idealized scheme teplotehnologicheskoj complex. The technique allows to quantify the level of perfection of existing and proposed thermal schemes, as well as their impact on the excellence of both individual and comprehensive measures to improve energy efficiency.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14008
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sam21.pdf113.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.