DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Авторські свідоцтва >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14088

Название: Ростковідбійний пристрій (Патент на корисну модель № 1306938)
Другие названия: Germbeat machine(Patent for useful model № 1306938)
Авторы: Хачатрян, Саша Рубенович
Кашурін, Олексій Миколайович
Домарецький, Віталій Афанасійович
Удодов, Сергій Олександрович
Антонян, Гарегим Бабкенович
Khachatryan, Sasha
Kashurin, Alexey
Domareckij, Vitaliy
Udodov, Sergey
Antonyan, Harehym
Ключевые слова: ростковідбійник
солод
росток
лопатки
циклон
росткоотбойник
rostkovіdbіynik
malt
sprout
scapula
cyclone
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 1987
Библиографическое описание: А. с. 1306938 СССР, МКИ3 С 12 С 1/16 . Ростокоотбойное устройство / С. Р. Хачатрян, В. А. Домарецкий, А. Н. Кашурин, С. А. Удодов, Г. Б. Антонян (СССР). — № 3953059 ; заявл. 26.07.85 ; опубл. 30.04.87, Бюл. № 16. — 3 с.
Краткий осмотр (реферат): Росткоовідбійний пристрій, що містить корпус, що живить приспособле ня, механізм відбивання паростків, що включає вал з укріпленими на ньому ло пащами, патрубок для вивантаження солоду, повідомлений з вентилятором, відмінне тим, що, з метою підвищення продуктивності і збільшення виходу очищеного солоду. Росткоотбойное устройство, содер­жащее корпус, питающее приспособле­ ние, механизм отбивания ростков,вклю­чающий вал с укрепленными на нем ло­ пастями, патрубок для выгрузки солода, сообщенный с вентилятором, отличающееся тем, что, с це­лью повышения производительности и увеличения выхода очищенного солода. Rostkootboynoe device comprising a housing, the supply Adaptations tion, the mechanism beating germs, including shaft with reinforced it lo Pastes, malt discharge pipe for communication with the fan, characterized in that, in order to increase productivity and increase the yield of purified malt
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14088
Appears in Collections:Авторські свідоцтва

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UntiR11.pdf281,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback