Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14088
Title: Ростковідбійний пристрій (Патент на корисну модель № 1306938)
Authors: Хачатрян, Саша Рубенович
Домарецький, Віталій Афанасійович
Кашурін, Олексій Миколайович
Удодов, Сергій Олександрович
Антонян, Гарегим Бабкенович
Keywords: ростковідбійник
солод
росток
лопатки
циклон
rostkovіdbіynik
malt
sprout
scapula
cyclone
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 1987
Citation: А. с. 1306938 СССР, МКИ3 С 12 С 1/16. Ростокоотбойное устройство / Хачатрян С. Р., Домарецкий В. А., Кашурин А. Н., Удодов С. А., Антонян Г. Б. – № 3953059 ; заявл. 26.07.85 ; опубл. 30.04.87, Бюл. № 16. – 3 с.
Abstract: Росткоовідбійний пристрій, що містить корпус, що живить приспособле ня, механізм відбивання паростків, що включає вал з укріпленими на ньому лопащами, патрубок для вивантаження солоду, повідомлений з вентилятором, відмінне тим, що, з метою підвищення продуктивності і збільшення виходу очищеного солоду. Rostkootboynoe device comprising a housing, the supply Adaptations tion, the mechanism beating germs, including shaft with reinforced it lo Pastes, malt discharge pipe for communication with the fan, characterized in that, in order to increase productivity and increase the yield of purified malt
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14088
Appears in Collections:Авторські свідоцтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UntiR11.pdf281.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.