Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14271
Title: Визначення вмісту важких металів у олійно-жирових продуктах за допомогою аналізатора «М–ХА 1000-5»
Authors: Мельник, Оксана Петрівна
Манк, Валерій Веніамінович
Галімова, Валентина Михайлівна
Суровцев, І. В.
Галімов, С. К.
Keywords: важкі метали
метод інверсійної хронопотенціометрії
олійно-жирові продукти
heavy metals
method of inversion chronopotentiometry
oil and fat products
кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2014
Citation: Визначення вмісту важких металів у олійно-жирових продуктах за допомогою аналізатора «М–ХА 1000-5» / О. П. Мельник, В. В. Манк, В. М. Галімова та ін. // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей: матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014. – К.: НУХТ, 2014. – С. 147-148.
Abstract: Розглянуто визначення важких металів в олійно-жирових продуктах за допомогою аналізатора «М – ХА1000-5», принцип дії якого засновано на електрохімічному методі інверсійної хронопотенціометрії. Definition of heavy metals in the oil and fat products using the analyzer "M – ХA 1000-5", the principle of which is based on electrochemical stripping chronopotentiometry method.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14271
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tmmofp.pdf123.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.