Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14399
Title: Аналіз способів сушіння жому цукрових буряків
Authors: Михалюк, Яна В'ячеславівна
Швецова, Інга Володимирівна
Шутюк, Віталій Володимирович
Василів, Володимир Павлович
Keywords: сушіння
перегріта пара
кінетика
колір
регідратація
drying
superheated steam
kinetics
color
rehydration
кафедра технології консервування
Issue Date: 2014
Citation: Дослідження теплових процесів отримання сухого екстракту топінамбура / Я. В. Михалюк, І. В. Швецова, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів. – К. : НУБіПУ, 2014. – С. 65-66.
Abstract: Наведено порівняльний аналіз сушіння жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою парою. Дослідження процесу сушіння жомової січки гарячим повітрям здійснювалися за температур 40, 60, 80 і 100, а перегрітою парою – 130, 140 і 150 °С. Тривалість сушіння жому – відповідно 2,5…6 і 10…15 хв за швидкості потоку сушильного агента 1,7 м/с. Під час сушіння гарячим повітрям білий колір волокна зберігався до 80 % СР в усьому діапазоні температур. Під час сушіння перегрітою парою жом починає жовтіти за вмісту СР вище 70 %. Для збереження білого кольору сухого продукту доцільно сушити жом до 70 % СР, після чого досушувати конвективним способом. Comparative analysis of sugar beet pulp drying with hot air and superheated steam. Investigation of dry pulp broken rice with hot air were carried out at 40 , 60, 80 and 100, and superheated steam - 130 , 140 and 150 ° C. Drying of pulp - respectively 2.5 and 6 ... 10 ... 15 minutes at a flow rate of drying agent 1.7 m/s. When hot air drying white fibers remained 80% CP in the whole temperature range. When superheated steam drying pulp begins to turn yellow at CP content above 70 %. To preserve white dry product it is advisable to dry the pulp to 70% CP, then dosushuvaty convective method.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14399
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 05 01 Schutyuk NUBiP VI MNPK.pdf318.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.