Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14532
Title: Дослідження вмісту пектинових речовин напівфабрикатів з виноградних вичавок та визначення їх сорбційних властивостей
Other Titles: The study of pectin semi grape marc and determination of their sorption properties
Authors: Каліновська, Тетяна Віталіївна
Оболкіна, Віра Іллівна
Кияниця, Світлана Геннадіївна
Kalinovska, Tatyana
Obolkina, Vera
Kyianytsia, Svetlana
Keywords: виноградні вичавки
дрібнодисперсний порошок з виноградних вичавок
підварка з виноградних вичавок
пюре з виноградних вичавок
пектин
виноградные выжимки
мелкодисперсный порошок из виноградных выжимок
подварка из виноградных выжимок
пюре из виноградных выжимок
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
grape marc
fine powder with grape marc
suburbs of grape marc
mashed grape marc
pectin
Issue Date: 2013
Citation: Каліновська, Т. В. Дослідження вмісту пектинових речовин напівфабрикатів з виноградних вичавок та визначення їх сорбційних властивостей / Т. В. Каліновська, С. Г. Кияниця, В. І. Оболкіна // Харчова наука і технологія. — 2013. — № 4 (25). — С. 69—74.
Abstract: Вичавки технічних сортів винограду, який вирощується на Південному березі Криму, містять у своєму складі значну кількість пектинових речовин. Виробництво кондитерських виробів підвищеної харчової цінності на основі вторинної сировини виноробної промисловості дає можливість створити новий асортимент кондитерських виробів з використанням натуральних барвників, антиоксидантів, підвищеною харчовою і біологічною цінністю, з оригінальними органолептичними властивостями. Выжимки технических сортов винограда, который выращивается на Южном берегу Крыма, содержат в своем составе значительное количество пектиновых веществ. Производство кондитерских изделий повышенной пищевой ценности на основе вторичного сырья виноделия позволяет создать новый ассортимент кондитерских изделий с использованием натуральных красителей, антиоксидантов, повышенной пищевой и биологической ценностью, с оригинальными органолептическими свойствами. Marc industrial grape varieties that are grown on the southern coast of Crimea, incorporates a significant amount of pectin. Confectionery products of high nutritional value from recycled materials the wine industry makes it possible to create a new range of confectionery products using natural dyes, antioxidants, high nutritional and biological value of the original organoleptic properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14532
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sksgdvprnzvvtvisv.pdf291.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.