DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14592

Название: Спосіб виробництва білкового заварного крему (Патент на корисну модель № 56648)
Другие названия: Way of production of the protein custard (Patent for useful model № 56648)
Авторы: Мельничук, Ольга Василівна
Ковбаса, Володимир Миколайович
Крапивницька, Ірина Олексіївна
Осипенко, Уляна Сергіївна
Оболкіна, Віра Іллівна
Камбулова, Юлія Вікторівна
Melnichuk, Olga
Kambulova, Julya
Krapivnitska, Iryna
Osipenko, Ulyana
Obolkina, Vera
Kovbasa, Vladimir
Ключевые слова: заварний крем
яблучний пектин
харчова цінність
радіопротекторні властивості
оздоровчо-профілактичні властивості
заварной крем
яблочный пектин
пищевая ценность
радиопротекорные свойства
оздоровительно-профилактические свойства
custard
apple pectin
nutritional value
radioprotective properties
health-preventive properties
кафедра технології цукру і підготовки води
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2011
Библиографическое описание: Патент 56648 UA, МПК A23L 1/00 (2011.01). Спосіб виробництва білкового заварного крему / Мельничук О. В., Камбулова Ю. В., Крапивницька І. О., Осипенко У. С., Оболкіна В. І., Ковбаса В. М.; заявник і власник патенту Укр. держ. ун-т. харч. техн. – № u201007204 ; заявл. 10.06.10 ; опубл. 25.01.11, Бюл. № 2, 2011 р.
Краткий осмотр (реферат): Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до кондитерської промисловості. Він може бути використаний для виробництва білкового заварного крему з фруктової начинки з цукром та попередньо збитих яєчних білків, відрізняється тим, що використовується яблучний пектин та пектиновмісне яблучне пюре, для покращення харчової цінності та оздоровчо-профілактичних властивостей. Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к кондитерской промышленности. Оно может быть использовано для производства белкового заварного крема с фруктовой начинки с сахаром та предварительно сбитого яичного белка, и отличается тем, что как пищевая добавка, используется яблочный пектин и пектинсодержащие яблочное пюре, для улучшения пищевой ценности и оздоровительно-профилактических показателей. The invention relates to food industry, namely to the confectionery industry. It can be used for production of the custard containing fruit filling with sugar and pre-whipped egg whites, difference is using of apple pectin and apple puree for improve the nutritional value and health-preventive properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14592
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pmovsvbzk.pdf82,05 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback