Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14853
Title: Вплив депривації сну на фізичний та моральний стан людини
Authors: Наумчак, Анна Олегівна
Нікітіна, Ірина Всеволодівна
Keywords: сон
депривація
людина
sleep
deprivation
people
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 2014
Citation: Наумчак, А. Вплив депривації сну на фізичний та моральний стан людини / А. Наумчак, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 197–198.
Abstract: Сон є одним із найважливіших етапів людського життя. Дослідження показують, що більшість людей сплять менше, ніж необхідно. Під час неспання людина постійно щось робить: ходить, спілкується, пише, займається спортом, виконує фізичну роботу і т.д. Коли ж вона спить, то не обтяжена фізичною діяльністю, при цьому її мозок не відпочиває, а працює, але по-іншому, ніж у стані активного неспання. Існує поширена гіпотеза, що депривація (втрата, відсутність, недостача) сну ефективно діє при депресивних станах людини (для зменшення депресивних розладів і зникнення депресії чи апатії). Sleep is one of the most important stages of human life. Studies show that most people sleep less than is needed. During the waking man ever does anything: walking, talking, writing, playing sports, performing physical work, etc. When she sleeps, it is not burdened with physical activity, while its brain is not resting, and working, but in a different way than in a state of active wakefulness. There is a common hypothesis that deprivation (loss, lack, lack of ) sleep effectively operates in depressive states rights (to reduce depressive disorders and loss depression or apathy).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14853
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf111.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.