Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14856
Title: Активізація самостійної роботи студентів
Authors: Решетицька, Віра Петрівна
Нікітіна, Ірина Всеволодівна
Keywords: самостійна робота
організація
навчальна діяльність
training activities
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 2014
Citation: Решетицька, В. Активізація самостійної роботи студентів / В. Решетицька, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 207–208.
Abstract: Навчання у вищому навчальному закладі - це перш за все самоосвіта. Самостійна робота студента є основою його навчальної діяльності. На сьогоднішній день метою освіти є розвиток творчого потенціалу особистості студента, формування його довіри до нових сучасних знань і індивідуальних можливостей для продуктивного застосування їх на практиці впродовж життя. В основі самостійної навчальної діяльності студента повинні бути глибокі внутрішні мотивації, які змушуютьособистість безперервно домагатися вдосконалення знань, вмінь і навичок. Teaching in higher education - is primarily self. Independent work of students is the foundation of its training activities. To date, the purpose of education is to develop the creative potential of the student, the formation of his confidence in new modern knowledge and individual opportunities for productive use of them in practice throughout life. The basis of independent student learning activities should be deep internal motivations that cause personality continuously seek improvement of knowledge, skills and abilities.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14856
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf116.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.