Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14857
Title: Модернізація системи вищої освіти України
Authors: Демчук, Юлія Анатоліївна
Нікітіна, Ірина Всеволодівна
Keywords: вища освіта
навчальний процес
модернізація
higher education
educational process
modernization
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 2014
Citation: Демчук, Ю. Модернізація системи вищої освіти України / Ю. Демчук, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 202–203.
Abstract: На сучасному етапі становлення держави можна констатувати, що незважаючи на природні досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система (демократичність, гнучкість), в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів не конкурентоспроможна на європейському ринку праці. At the present stage of the state can be stated that despite the natural achievement of education provided by the new socio-political system (democracy, flexibility), the mass terms become less quality education, and the vast majority of university graduates are not competitive on the European labor market.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14857
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf112.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.