Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14858
Title: Вплив глобальної мережі Інтернет на життя студента
Authors: Дзярик, Наталя Валеріївна
Нікітіна, Ірина Всеволодівна
Keywords: глобальна мережа
інтернет
вплив
global network
internet
effects
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 2014
Citation: Дзярик, Н. Вплив глобальної мережі Інтернет на життя студента / Н. Дзярик, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 212–214.
Abstract: Найважливішою соціально-інформаційною комунікацією цивілізації сьогодення є глобальна мережа Інтернет. У зв’язку з тим, що людська цивілізація вступила в епоху інформації спостерігаються суттєві зміни в оточуючому нас середовищі, технологіях і споживанні матеріальних та духовних благ. Комп’ютерні та телекомунікаційні технології проникають в освіту, науку, економіку, політику, культуру тощо. Major social and information communications civilization today is the Internet. Due to the fact that human civilization entered the age of information, there are significant changes in the environment around us, technology and consumption of material and spiritual wealth. Computer and telecommunication technologies penetrate the education, science, economy, politics, culture and more.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14858
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf113.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.