Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14859
Title: Активні методи контролю та оцінки знань студентів
Authors: Фірсова, Юлія
Нікітіна, Ірина Всеволодівна
Keywords: контроль
оцінка знань
методи
monitoring
assessment of knowledge
methods
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 2014
Citation: Фірсова, Ю. Активні методи контролю та оцінки знань студентів / Ю. Фірсова, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 203–205.
Abstract: Контроль та оцінка знань студентів є обов’язковими компонентами в процесі навчання. Вони мають місце на всіх етапах процесу навчання, але особливого значення набувають після вивчення якого-небудь розділу програми і завершення ступеня навчання. Monitoring and evaluation of student learning is a required component in the learning process. They occur at all stages of the learning process, but particularly important when studying any section of the program and degree completion of training.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14859
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf117.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.