Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1503
Title: Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України
Authors: Драган, Олена Іванівна
Keywords: система забезпечення конкурентоспроможності підприємств
система обеспечения конкурентоспособности предприятий
system of the ensuring of the competitiveness enterprises
м’ясна промисловість
інноваційний розвиток
концепція
стандарти
якість
екологічна політика
кластер
операційна стратегія
витрати
мясная промышленность
инновационное развитие
концепция
стандарты
качество
экологическая политика
кафедра економіки праці та менеджменту
операционная стратегия
затраты
meat industry
development of innovations
concept
standards
quality
ecology policy
cluster
operational strategy
deductions
Issue Date: 2008
Citation: Драган, О. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України : автореф. дис... док. екон. Наук : спец. 08.00.04 / Драган Олена Іванівна ; НУХТ. – Київ, 2008. – 36 с.
Abstract: У дисертації вперше розроблено методологічний підхід до формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств, який передбачає такі структурні складові: соціально-трудову, техніко-технологічну, організаційно-економічну, фінансово-інвестиційну, та для кожної з них запропоновано конкретні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України. Обґрунтовано операційну стратегію виробничих підрозділів підприємств за класифікаційними ознаками «виштовхуючої» та «витягуючої» виробничих систем. Розроблено комплексну програму впровадження на підприємствах м’ясної промисловості системи міжнародних стандартів з менеджменту. Удосконалено модель активізації інноваційного розвитку підприємств в умовах обмежених ресурсів. Запропоновано концептуальні засади стратегічного розвитку підприємств м’ясної промисловості на період до 2015 року.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1503
Appears in Collections:08.00.04 - Економіка та управляння підприємствами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ensuring of competitiveness of the meat industry enterprises of Ukraine.pdf376.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.