Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15683
Title: Посилення облікової складової в інформаційній системі забезпечення індикативного планування на сучасному виробничому підприємстві
Authors: Темчишина, Юлія Леонідівна
Keywords: світовий простір
глобалізація
світове господарство
outer space
globalization
global economy
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2014
Citation: Темчишина, Ю. Л. Посилення облікової складової в інформаційній системі забезпечення індикативного планування на сучасному виробничому підприємстві / Ю. Л. Темчишина // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 43-46.
Abstract: Об'єктивною характеристикою розвитку сучасного суспільства є фо-рмування єдиного світового простору на основі фундаментальної тенде-нції розвитку світового господарства — глобалізації. Objective characteristic of modern society is the pho-rmuvannya single world space based on fundamental Tendo-ntsiyi the world economy - globalization.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15683
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf141.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.