Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16059
Title: Порівняльний аналіз високобілкових рослинних добавок для хлібопечення
Other Titles: Сравнительный анализ высокобелковых растительных добавок для хлебопечения
Comparative analysis of high-protein vegetable additives for bakery
Authors: Черныш, Людмила Николаевна
Черниш, Людмила Миколаївна
Chernish, Lyudmila
Махинько, Валерій Миколайович
Makhynko, Valeriy
Махинько, Валерий Николаевич
Keywords: хлібобулочні вироби
високобілкові добавки
рослинні добавки
хлебобулочные изделия
высокобелковые добавки
растительные добавки
bakery
high-additive
herbal supplements
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2014
Citation: Черниш, Л. Порівняльний аналіз високобілкових рослинних добавок для хлібопечення / Людмила Черниш, Валерій Махинько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 170-171.
Abstract: Високобілкові рослинні добавки мають високу біологічну цінність, тому їх внесення дасть змогу поліпшити протеїновий та амінокислотний баланс у виробах з пшеничного борошна. Висока водопоглинальна здатність, активізація розвитку дріжджових клітин, накопичення водорозчинних речовин безпосередньо впливатимуть на процес бродіння та якість готових виробів, тому встановлення раціональних дозувань цих добавок та вивчення їх поведінки в пшеничному тісті є актуальним і перспективним напрямом подальших досліджень. Высокобелковые растительные добавки имеют высокую биологическую ценность, поэтому их внесение позволит улучшить протеиновый и аминокислотный баланс в изделиях из пшеничной муки. Высокая водопоглинальну способность, активизация развития дрожжевых клеток, накопление водорастворимых веществ непосредственно влиять на процесс брожения и качество готовых изделий, поэтому установление рациональных дозировок этих добавок и изучения их поведения в пшеничном тесте является актуальным и перспективным направлением дальнейших исследований.High-herbal supplements have a high biological value because their inclusion will help to improve the protein and amino acid balance in products made ​​of wheat flour. High resolution vodopohlynalna, activation of yeast cells, the accumulation of water-soluble substances directly affect the fermentation process and the quality of finished products, as establishing rational dosage of these supplements and study their behavior in wheat dough is relevant and promising direction for future research.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16059
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.