Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16111
Title: Удосконалення технології підготовки зерна круп'яних культур до переробки
Other Titles: Improving technology for grain cereal crops for processing
Authors: Титаренко, А. Л.
Шаран, Андрій Васильович
Titarenko, A.
Sharan, Andrey
Keywords: круп'яні культури
переробка зерна
підготовка зерна
крупяные культуры
подготовка зерна
переработка зерна
grouts crops
grain processing
preparation of grain
кафедра технології зберігання і переробки зерна
Issue Date: 2014
Citation: Титаренко, А. Удосконалення технології підготовки зерна круп'яних культур до переробки / Артем Титаренко, Андрій Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 275-276.
Abstract: Підготовка зерна є одним із завершальних етапів у процесі його переробки на крупи й має велике значення для отримання продуктів високої якості. Вибір способу піготовки партій зерна, залежно від їх початкової якості та цільового призначення, є досить важливою технологічною операцією. Подготовка зерна является одним из завершающих этапов в процессе его переработки на крупу и имеет большое значение для получения продуктов высокого качества. Выбор способа пиготовкы партий зерна, в зависимости от их исходного качества и целевого назначения, является весьма важной технологической операцией. Prepare corn is one of the final stages in the process of processing cereals and is important for obtaining high quality products. Choose how pihotovky parties grain, depending on the original quality and purpose, is a very important process operation.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16111
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.