Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16165
Title: Удосконалення водопідготовки для виробництва ферментованих медових напоїв
Authors: Чуприна, Наталія Олександрівна
Нижник, Олександр Володимирович
Ковальчук, Володимир Петрович
Олійник, Світлана Іванівна
Прибильський, Віталій Леонідович
Keywords: ферментовані напої
напої на основі меду
водопідготовка
fermented beverages
beverages with honey
water treatment
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2014
Citation: Удосконалення водопідготовки для виробництва ферментованих медових напоїв / Н. Чуприна, О. Нижник, В Ковальчук та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 365-366.
Abstract: Один з напрямків соціально-економічного розвитку України -збільшення виробництва повноцінних якісних харчових проду ктів, впровадження та удосконалення ефективних технологій. Перспективними продуктами медико-біологічного спрямування є ферментовані напої (напої бродіння) на основі меду. One of the areas of socio-economic development of Ukraine-increasing production of high-grade quality food products ktiv, implementation and improvement of efficient technologies. Promising products biomedical orientation is fermented beverages (fermented beverage) based on honey.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16165
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
211.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.