Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16167
Title: Про використання гороху та солоду з нього у виробництві пива
Other Titles: Об использовании гороха и солода из него в производстве пива
On the use of peas and malt in the production of it beer
Authors: Роздобудько, Борис Валерійович
Rozdobudko, Boris
Кисіль, Тетяна Сергіївна
Кысиль, Татьяна Сергеевна
Kisіl, Tetyana
Кійко, Олександра Олександрівна
Кийко, Александра Александровна
Kіyko, Alexandra
Хіврич, Борис Іванович
Хиврич, Борис Иванович
Hivrich, Boris
Роздобудько, Борис Валерьевич
Keywords: солод гороху
пиво
зерно гороху
зерно гороха
солод гороха
beer
peas
malt peas
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2014
Citation: Про використання гороху та солоду з нього у виробництві пива / Борис Роздобудько, Тетяна Кисіль, Олександра Кійко, Борис Хіврич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 368-369.
Abstract: Використання зерна гороху або солоду з нього у складі затираємих зернопродуктів в оптимальній кількості інтенсифікує процеси зброджування сусла і може покращити необхідні органолептичні показники якості пива. Использование зерна гороха или солода из него в составе затираемих зернопродуктов в оптимальном количестве интенсифицирует процессы сбраживания сусла и может улучшить необходимые органолептические показатели качества пива. Using a pea or grain malting him as part zatyrayemyh grain products in optimal quantities intensifies fermentation process and can improve the organoleptic qualities needed beer.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16167
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.