Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1617
Title: Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної (розрахункової) роботи для студ. спец. «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» напряму підготовки 0.917 «Харчові технології та інженерія»
Authors: Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Драган, Олена Іванівна
Бойко, Ірина Анатоліївна
Суха, Ірина Василівна
Keywords: лекційні і практичні заняття
lectures and practical classes
завдання
контрольна робота
питання до іспиту
problem control work
questions for the exam
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2010
Citation: Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної і розрахункової робіт для студентів спеціальності для студентів спеціальності 6.091700 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» / Т. Л. Мостенська, О. І. Драган, Т. В. Ярова, І. А. Бойко, І. В. Суха – К.: НУХТ, 2010. – 105 с.
Abstract: Методичні вказівки розроблені з метою формування у студентів знань, здібностей та практичних навичок в управлінні діяльністю на підприємствах м'ясопереробної промисловості.
Methodological guidelines are designed to shape students' knowledge, abilities and skills in the management of enterprises in the meat processing industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1617
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7566.pdf602.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.