Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1619
Title: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студ. спец. 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» напряму підготовки 0.917 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання
Authors: Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Євсєєва, Ірина Василівна
Скопенко, Наталія Степанівна
Keywords: початкові інвестиції
the initial investment cost
собівартість
прибуток
термін окупності
грошовий потік
profit
payback period
cash flow
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2010
Citation: Методичні вказівки до викон. економ. частини диплом. проекту для студ. спец. 7.091709 «Технологія зберігання, консервування і переробки молока» денної та заочної форм навчання напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» усіх форм навчання / Уклад.: Т. Л. Мостенська, Т. В. Рибачук –Ярова, Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва. ─ К.: НУХТ, 2010. ─ 62 с.
Abstract: Розглянуті питання обґрунтування доцільності та визначення економічної ефективності будівництва нового підприємства, реконструкції діючого, та передбачених дипломним проектом заходів щодо доцільності впровадження та вдосконалення нової техніки, технології та розроблення нових видів продукції.
The questions of rationale and determine cost-effectiveness of building a new enterprise, the current reconstruction, and under Graduation appropriate measures to implement and improve new techniques, technologies and developing new products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1619
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7716.pdf505.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.