Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16238
Title: Очищення стічних вод від сполук фосфору
Authors: Жилик, Алла Віталіївна
Семенова, Олена Іванівна
Ничик, Оксана Василівна
Keywords: стічні води
сполуки фосфору
очищення
phosphorus compounds
cleaning
effluents
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2014
Citation: Жилик, А. Очищення стічних вод від сполук фосфору / Алла Жилик, Олена Семенова, Оксана Ничик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 565-566.
Abstract: Поєднання біологічного очищення стічних вод від фосфору з хімічною обробкою економічно і ефективно використовувати в тому випадку, якщо хімічне осадження використовується для видалення залишкової кількості фосфатів. Вдосконалений процес біологічного очищення стічних вод від фосфору з одночасним осадженням дозволяє істотно збільшити вміст фосфату в сухому залишку. The combination of biological treatment of wastewater from phosphorus chemically treated economically and efficiently used if the chemical vapor deposition is used to remove residual amounts of phosphates. An improved process for biological wastewater treatment of phosphorus with simultaneous deposition can significantly increase the phosphate content of dry residue.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16238
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.