Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16357
Title: Нетрадиційна олієвмісна сировина в Україні
Other Titles: Нетрадиционное маслосодержащее сырье в Украине
Unconventional oleaginous raw in Ukraine
Authors: Галицька, Лілія Юріївна
Галицкая, Лилия Юрьевна
Galitska, Liliya
Хижняк, Ольга Олександрівна
Хижняк, Ольга Александровна
Khyzhnyak, Olga
Keywords: олія
жирні кислоти
вітаміни
подсолнечное масло
жирные кислоты
витамины
oil
fatty acids
vitamins
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2014
Citation: Галицька, Л. Ю. Нетрадиційна олієвмісна сировина в Україні / Л. Ю. Галицька, О. О. Хижняк // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 144-146
Abstract: Сучасні тенденції формування здорового раціону харчування диктують необхідність створення нових продуктів з підвищеною біологічною і фізіологічною цінністю, з цією метою доцільно використовувати природну олійну сировину, що містить збалансований комплекс жирних кислот, білків і біологічно активних ліпідів, у тому числі каротиноїдів і токоферолів, а також мінеральних елементів.Современные тенденции формирования здорового рациона питания диктуют необходимость создания новых продуктов с повышенной биологической и физиологической ценностью, с этой целью целесообразно использовать естественную масляную сырье содержит сбалансированный комплекс жирных кислот, белков и биологически активных липидов, в том числе каротиноидов и токоферолов, а также минеральных элементов.Modern trends in the development of a healthy diet requires a new product with high biological and physiological value, for this purpose it is advisable to use natural oilseeds containing a balanced set of fatty acids, proteins and bioactive lipids, including carotenoids and tocopherols, and minerals elements.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16357
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100.pdf99.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.