Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16523
Title: Аналіз впливу форми робочих органів тістомісильних машин на ефективність процесу замісу
Authors: Горбач, О. М.
Чепелюк, Олена Олександрівна
Шпак, Максим Сергійович
Keywords: тістомісильні машини
ефективність процесу
заміс
mixing machines
process efficiency
batch
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Горбач, О. Аналіз впливу форми робочих органів тістомісильних машин на ефективність процесу замісу / Ольга Горбач, Олена Чепелюк, Максим Шпак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 46-48.
Abstract: Для утворення структури тіста потрібна фіксована кількість енергії, тому недостатня інтенсивність обробки, обумовлена не досить раціональною конструкцією робочих органів, зменшення частоти обертання і крутного моменту на валах тістомісильних машин призводить до тривалішого замісу. Для образования структуры теста нужна фиксированное количество энергии, поэтому недостаточная интенсивность обработки, обусловленная недостаточно рациональной конструкцией рабочих органов, уменьшение частоты вращения и крутящего момента на валах тестомесильных машин приводит к более длительному замеса. For the formation of the structure of the test requires a fixed amount of energy, so the lack of intensity of treatment, due to not enough rational design of work, reduce speed and torque on the shafts kneading machines leads to longer mixing.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16523
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf144.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.