Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16528
Title: Вплив питомої роботи замішування на ефективну в'язкість дріжджового тіста
Other Titles: Effect of specific mixing the effective viscosity of dough
Authors: Рачок, Віталій Вікторович
Кравченко, Олександр Іванович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Теличкун, Володимир Іванович
Rachok, Vitalii
Kravchenko, Alexander
Telychkun, Yuliia
Telychkun, Volodymyr
Keywords: дріжджове тісто
бродіння
замішування
дрожжевое тесто
замешивание
брожение
mixing
fermentation
dough
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Вплив питомої роботи замішування на ефективну в'язкість дріжджового тіста / Віталій Рачок, Олександр Кравченко, Юлія Теличкун, Володимир Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 55-57.
Abstract: Тривале бродіння дріжджового тіста з точки зору досягнення структурно-механічних властивостей, характерних для вибродженого тіста, можна замінити інтенсивним механічним впливом під час замішування. Застосування інтенсивного механічного оброблення тіста під час замішування дозволяє скоротити процес бродіння тіста перед обробленням і надати тісту відповідні структурно-механічні властивості. Длительное брожение дрожжевого теста с точки зрения достижения структурно-механических свойств, характерных для вибродженого теста, можно заменить интенсивным механическим воздействием во время замеса. Применение интенсивного механической обработки теста во время замеса позволяет сократить процесс брожения теста перед обработкой и предоставить тесту соответствующие структурно-механические свойства. Prolonged fermentation dough in meeting the structural and mechanical properties characteristic vybrodzhenoho dough can be replaced by intense mechanical action during mixing. The use of heavy mechanical handling dough during the kneading process reduces the fermentation of dough to dough processing and provide appropriate structural and mechanical properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16528
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf918.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.