Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16542
Title: The technical level and efficiency of blister machines
Other Titles: Технічний рівень і ефективність блистерної машини
Authors: Senin, Oleksandr
Buzlukova, Olga
Gubenia, Oleksii
Guts, Viktor
Бузлукова, Ольга
Сенін, Олександр
Губеня, Олексій Олександрович
Гуць, Віктор Степанович
Keywords: блістерна машина
технічний рівень
ефективність
блистерная машина
технический уровень
эффективность
technical level
blister machine
effectiveness
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: The technical level and efficiency of blister machines / Olga Buzlukova, Oleksandr Senin, Oleksii Gubenia, Viktor Goots // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 83-84.
Abstract: The proposed evaluation method allows to predict the change of qualities products in time, rational to choice turnaround cycle of equipment, to reduce operating costs for service, to control of finished products. Пропонований метод оцінки дозволяє прогнозувати зміну якостей продуктів в часі, раціональних, щоб вибір оборотного циклу устаткування, знизити експлуатаційні витрати на обслуговування, контролювати готової продукції. Предлагаемый метод оценки позволяет прогнозировать изменение качеств продуктов во времени, рациональных, чтобы выбор оборотного цикла оборудования, снизить эксплуатационные расходы на обслуживание, контролировать готовой продукции
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16542
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf721.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.