Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16710
Title: Міжфазне тертя низхідних пароводяних та паросиропних потоків
Other Titles: Interfacial friction downstream steam flow and parosyropnyh
Authors: Андрієнко, Максим
Петренко, Валентин Петрович
Рябчук, Олександр Миколайович
Andrienko, Maksim
Petrenko, Valentin
Ryabchuk, Alexander
Keywords: міжфазне тертя
паросиропні потоки
пароводяні потоки
межфазное трение
паросиропни потоки
пароводяные потоки
interfacial friction
parosyropni flows
steam flows
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2014
Citation: Андрієнко, М. Міжфазне тертя низхідних пароводяних та паросиропних потоків / Максим Андрієнко, Валентин Петренко, Олександр Рябчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 330-331.
Abstract: Виконано узагальнення результатів досліджень міжфазного гідравлічного тертя в кільцевих низхідних потоках води та цукрових розчинів при незначному надлишковому тиску та розрідженні і наведено відповідне емпіричне рівняння, яке дійсне як для адіабатних, так і діабатних потоків в трубах діаметрами від 13 до 50 мм. Выполнено обобщение результатов исследований межфазного гидравлического трения в кольцевых нисходящих потоках воды и сахарных растворов при незначительном избыточном давлении и разрежении и приведены соответствующее эмпирическое уравнение, действительно как для адиабатных, так и диабатних потоков в трубах диаметрами от 13 до 50 мм. Done generalization of research results hydraulic interfacial friction in annular downward flow of water and sugar solution with a slight excess pressure and dilution and are given appropriate empirical equation that is valid for both adiabatic and diabatnyh flows in pipes with diameters of 13 to 50 mm.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16710
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187.pdf854.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.