Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16997
Title: Гіпоелементоз заліза в організмі людини і його наслідки
Authors: Омельченко, Христина Володимирівна
Полумбрик, Максим Олегович
Keywords: дефіцит мікроелементів
нанотехнології
гіпоелементоз заліза
micronutrient deficiency
nanotechnology
hipoelementoz iron
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2014
Citation: Омельченко, Х. Гіпоелементоз заліза в організмі людини і його наслідки / Х. Омельченко, О. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 637-638.
Abstract: Ускладнення умов життєдіяльності людини за рахунок екологічного і психоемоційного навантаження, сидячого способу життя, урбанізація призвели до зміни харчового статуса, який характеризується збільшенням в раціоні продукції промислового виробництва, в якій в процесах технологічної обробки сировини зменшується кількість мікронутрієнтів. Complications conditions of human life through the ecological and emotional stress, sedentary lifestyle, urbanization led to changes in nutritional status, which is characterized by an increase in the diet of industrial production, in which the processes of technological processing of raw materials reduces the number of micronutrients.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16997
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377.pdf116.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.