Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17000
Title: Бентоніти як один з видів природних дисперсних сорбентів
Authors: Любинська, Надія
Багінська, Оксана Вікторівна
Д'ячук, Євген
Колотуша, Тетяна Петрівна
Keywords: природні дисперсні сорбенти
бентонітові глини
бентоніти
natural sorbents dispersed
bentonite clay
bentonites
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2014
Citation: Бентоніти як один з видів природних дисперсних сорбентів / Надія Любинська, Оксана Багінська, Євген Д'ячук, Тетяна Колотуша // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 644-645.
Abstract: Бентонітові глини можуть виступати в якості сорбентів як у чистому вигляді, так і після попередньої модифікації. Бентонітові глини достатньо широко розповсюджені, при цьому їх властивості і склад можуть змінюватися в залежності від геологічних умов території, глибини залягання, інших факторів. Основним компонентом цих глин є монтморилоніт, який визначає сорбційні властивості. Bentonite clay can act as sorbents both in pure form and after prior modification. Bentonite clay sufficiently widespread, and their properties and composition may vary depending on the geological conditions of the area, depth, and other factors. The main component of clay is montmorillonite, which determines the absorption properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17000
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
381.pdf179.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.