DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17017

Название: Пристрій для виймання склопосуду із транспортної тари (Патент на корисну модель № 76229)
Другие названия: Device for removing glassware from shipping container (Patent for utility model number 76229)
Авторы: Валіулін, Геннадій Раіфович
Костюк, Євген Володимирович
Костюк, Володимир Степанович
Кривопляс-Володіна, Людмила Олександрівна
Жарова, Світлана Іванівна
Kostyuk, Eugene
Valiulin, Gennadiy
Kostyuk, Vladimir
Kryvoplyas-Volodina, Lyudmila
Zharova, Svetlana
Ключевые слова: пристрій
устройство
device
виймання
извлечения
виймання
removing
склопосуд
стеклопосуда
glassware
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2012
Библиографическое описание: Патент 76229 UA, ПК (2012.01) B65B 5/10 (2006.01) B65B 21/00, Пристрій для виймання склопосуду із транспортної тари / Костюк Є. В.; Костюк В. Є.; Кривопляс-Володіна Л. О.; Валіулін Г. Р.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201207604; заявл. 20.06.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24/2012 р.
Краткий осмотр (реферат): Пристрій для виймання склопосуду із транспортної тари, що складається з конвеєра для подачі транспортної тари з склопосудом, механізму орієнтації і фіксації транспортної тари, механізму перевантаження склопосуду, який відрізняється тим, що механізм перевантаження склопосуду із транспортної тари складається із змонтованої каретки горизонтального переміщення з вертикальною напрямною, по якій може переміщуватися Г-подібний важіль з закріпленою на ньому перевантажувальною рамкою, привід якої здійснюється шляхом контакту каретки з тягою, що з'єднана з двома нескінченними ланцюгами, і з'єднаної з противагою рухомої платформи на вертикальній напрямній, яка взаємодіє з упором, і оснащена механізмом її фіксації і приймальним конвеєром для відведення склопосуду та підтримуючою планкою. Устройство для извлечения стеклопосуды из транспортной тары, состоит из конвейера для подачи транспортной тары с стеклопосуды, механизма ориентации и фиксации транспортной тары, механизма перегрузки стеклопосуды, отличающийся тем, что механизм перегрузки стеклопосуды с транспортной тары состоит из смонтированной каретки горизонтального перемещения с вертикальной направляющей , по которой может перемещаться Г -образный рычаг с закрепленной на нем перегрузочной рамки, привод которого осуществляется путем контакта каретки с тягой, которая соединена с двумя бесконечными цепями, и соединенной с противовесом подвижной платформы на вертикальной направляющей, которая взаимодействует с упором, и оснащена механизмом ее фиксации и приемным конвейером для отвода стеклопосуды и поддерживающей планкой. Device for removing glassware from shipping container, consisting of the conveyor for supplying shipping container with glassware, orientation and fixation mechanism of transport containers, glassware overload mechanism, wherein the overload mechanism that glassware with shipping container consists of a carriage mounted horizontally moving vertical guideline on which can move L-shaped lever mounted on it with cargo handling box, drive through which the caret contact with a thrust that is connected to two endless chains and counterweight connected to the moving platform to the vertical guides, which interacts with an emphasis and equipped with a mechanism of fixation and receiving conveyor for removal of glassware and supportive strap .
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17017
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
76229.pdf287,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback