Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17018
Title: Сфери застосування політетрафлуоретилену - "органічної платини"
Other Titles: Areas of application politetrafluoretylenu - "organic platinum"
Authors: Процанюк, Максим Юрійович
Майборода, Олена Іванівна
Protsanyuk, Maxim
Mayboroda, Elena
Keywords: політетрафлуоретилен
тефлон
фторопласт
политетрафлуоретилен
politetrafluoretylen
teflon
ftoroplast
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2014
Citation: Процанюк, М. Сфери застосування політетрафлуоретилену - "органічної платини" / Максим Процанюк, Олена Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 667-668.
Abstract: Тефлон - це полімер з унікальними фізико-хімічними властивостями, що дозволяє застосовувати його в різних галузях промисловості: хімічній, електротехнічній, транспортній, харчовій, текстильній, паперовій, в медицині, у військовій та аерокосмічній техніці, в основному в якості покриття. Тефлон - это полимер с уникальными физико-химическими свойствами, что позволяет применять его в различных отраслях промышленности: химической, электротехнической, транспортной, пищевой, текстильной, бумажной, в медицине, в военной и аэрокосмической технике, в основном в качестве покрытия. Teflon - a polymer with unique physical and chemical properties, it can be used in various industries: chemical, electrical, transport, food, textile, paper, medicine, military and aerospace technology, mainly as a coating.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17018
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
396.pdf110.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.