Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17306
Title: Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування
Authors: Білодідова, Наталія Миколаївна
Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: економіка
нормативні акти
інформація
інновації
economy
regulations
information
innovation
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2014
Citation: Білодідова, Н. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування / Наталія Білодідова, Ольга Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 26-27.
Abstract: Ключовим чинником зростання економіки на шляху сталого розвитку мають стати темпи і масштаби інноваційного розвитку. Дієва інноваційна політика держави, а особливо спільні дії державного та корпоративного секторів економіки є ефективним інструментом боротьби з економічною кризою. Тому проблема активізації державної інноваційної політики як фактора підвищення конкурентоспроможності національної економіки є досить актуальною і має високу практичну значимість. Залишається дискусійним питання про пріоритетні напрямки інноваційної політики (некомерційний або державний підхід до стимулювання інноваційної активності в Україні). A key factor in the growth of the economy towards sustainable development should be the pace and scale of innovation development. Effective innovation policies, especially collective action of public and corporate sectors is an effective tool to combat the economic crisis. Therefore the problem of activation state innovation policy as a factor in improving the competitiveness of the national economy is very relevant and has high practical value. It remains controversial question of priorities of innovation policy (non-profit or public approach to stimulating innovation activity in Ukraine).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17306
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf126.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.