Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17308
Title: Продовольча безпека як умова соціальної та економічної стабільності держави
Authors: Бурковський, В.
Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: продовольча безпека
фізіологічні процеси
політика
агропромисловість
food security
physiological processes
policy
agro-industry
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2014
Citation: Бурковський, В. Продовольча безпека як умова соціальної та економічної стабільності держави / Володимир Бурковський, Ольга Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 29-31.
Abstract: Вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки є важливим пріоритетом державної політики будь-якої держави. Неефективна державна політика у цій сфері може привести до порушення фізіологічних процесів розвитку людини. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю аналізу проблем сучасного стану державної політики забезпечення продовольчої безпеки України. За останні роки з проблеми продовольчої безпеки опубліковані роботи відомих вчених П. Борщевського, О.Гойчука, Т. Мостенської, П. Саблука, В. Ткаченко, В. Юрчишина та ін. Solving the problem of food security is an important policy priority of any state. Poor public policy in this area can lead to disruption of physiological processes of human development. Relevance of study due to the need to analyze the problems of the current state of public policy to ensure food security of Ukraine. In recent years, the issue of food security published works of famous scientists P. Borschevsky, O.Hoychuka, T. Mostenskoyi, P. Sabluk, V. Tkachenko, V. Yurchyshyn et al.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17308
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf120.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.