Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17309
Title: Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні
Authors: Москаленко, Катерина Олександрівна
Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: ринок праці
модернізація
зайнятість
трудовий потенціал
labor market
modernization
employment
employment potential
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2014
Citation: Москаленко, К. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні / Катерина Москаленко, Ольга Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 31-32.
Abstract: Ринок праці - динамічна система, що залежить від політичних, економічних, соціальних і інших умов. Трансформаційні процеси на ринку праці, що відбуваються в умовах модернізації суспільного виробництва, поставили перед сучасною економічною наукою завдання розробки і постійного корегування методологічних підходів до їх вивчення. Значну увагу їх вивченню приділяли і приділяють такі вітчизняні вчені: Д.П. Богиня, С.М. Злупко, Е.М. Лібанова, П.Т. Саблук, C.B. Тютюнникова та інші. Jobs - a dynamic system that depends on the political, economic, social and other conditions. Transformation processes in the labor market, taking place in the modernization of social production, set in modern economic science objectives of development and constant adjustment of methodological approaches to their study. Special attention is paid to the study and paid by such scientists: DP Goddess, SM Zlupko, EM Libanova, PT Sabluk, C.B. Tyutyunnykova and others.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17309
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf104.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.