DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17378

Название: Щодо проблем кредитування переробної промисловості
Другие названия: Regarding problems lending process industry
Авторы: Кудренко, Наталія Володимирівна
Kudrenko, Natalia
Ключевые слова: переробна промисловість
інвестиції
кредит
комерційний банк
перерабатывающая промышленность
инвестиции
кредит
коммерческий банк
processing industry
investment
credit
commercial bank
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2014
Библиографическое описание: Кудренко, Н. Щодо проблем кредитування переробної промисловості / Наталія Кудренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 66-68.
Краткий осмотр (реферат): В сучасних умовах господарювання основною проблемою підприємств переробної промисловості, як і більшості галузей АПК, є недостатнє забезпечення оборотними коштами. Для безперебійного виробничого процесу виробництва підприємство повинне мати у своєму розпорядженні відповідні виробничі засоби та відповідний рівень технологій, адже продукція повинна бути конкурентоспроможною на ринку. Тому підприємства переробної промисловості потребують додаткового фінансування за рахунок інвестиційних надходжень та кредитних ресурсів. Так, за даними Незалежної асоціації банків України (далі — НАБУ) протягом 2012 року більшість нових кредитів корпоративним позичальникам видана торговим і переробним компаніям.В современных условиях хозяйствования основной проблемой предприятий перерабатывающей промышленности, как и большинства отраслей АПК, является недостаточное обеспечение оборотными средствами. Для бесперебойного производственного процесса производства предприятие должно располагать соответствующие производственные средства и соответствующий уровень технологий, ведь продукция должна быть конкурентоспособной на рынке. Поэтому предприятия перерабатывающей промышленности нуждаются в дополнительном финансировании за счет инвестиционных поступлений и кредитных ресурсов. Так, по данным Независимой ассоциации банков Украины (далее - НАБУ) в течение 2012 года большинство новых кредитов корпоративным заемщикам выдана торговым и перерабатывающим компаниям.In the current economic conditions the main problem of processing industry, like most areas of agriculture, there is insufficient provision of working capital. For smooth production process the company must have the appropriate production facilities and the appropriate level of technology as products to be competitive in the market. Therefore, processing industries require additional funding from investment income and credit. Thus, according to the Independent Bankers Association of Ukraine (hereinafter - NABU) during 2012, the majority of new loans to corporate borrowers issued trading and processing companies.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17378
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
37.pdf765,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback